Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte