STUDENȚII USARB ȘI USM AU SEMNAT UN ACORD DE COLABORARE

STUDENȚII USARB ȘI USM AU SEMNAT UN ACORD DE COLABORARE

Autoguvernarea Studenților Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți și Autoguvernarea Studenților Universității de Stat din Moldova au semnat în data de 9 octombrie a.c. un acord de colaborare între cele două structuri de autoguvernare studențească. În cadrul vizitei la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” a delegației de la Universitatea de Stat din Moldova, condusă de către președintele Autoguvernării Studenților Universității de Stat din Moldova, Irina BOȚU și Iulian CRIMINCEANU s-a discutat despre viitoarele perspective de colaborare, vizite de studiu, conferințe, colocvii științifice organizate în comun de către ambele structuri de autoguvernare studențească.
Valentina Prițcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitate științifică și relații internaționale a accentuat că colaborarea dintre aceste două universități este binevenită pentru calitatea studiilor și crearea unui pod pentru schimb de experiență.
Victor GRIGOR, președintele Autoguvernării Studenților Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, a vorbit despre importanța semnării unui acord de colaborare între aceste două structuri studențești, specificând că relațiile între studenți, schimburile de experiențe, prieteniile între studenții de la diferite universități pot crea adevărate oaze de inspirații, dezvoltare personală și desigur sporirea calității învățământului și a cercetării. 
Acordul a fost semnat pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire încă pentru un an de zile. 
Autoguvernarea Studenților Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a mai semnat anul acesta un acord de colaborare cu Liga Studenților de la Universitatea de Stat ,,B. P. Hajdeu” din Cahul.